Przedstawiamy Wam, drodzy Czytelnicy, nowe pismo wydane przez Automatic Systems Engineering – Biuletyn Techniczny. Powstało ono w odpowiedzi na zachęty płynące ze strony inżynierów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu, project managerów, automatyków czy projektantów. Bardzo często pojawiają się w ich pracy jakieś nietypowe zadania, wykraczające poza sprawdzone procedury. Inżynierów tych interesują więc szczególnie opisy konkretnych rozwiązań problemów technicznych w przemyśle.

Nie jest łatwo o takie teksty. Specjaliści są zwykle bardzo zajęci, koncentrują się na swoich zadaniach i niezbyt chętnie siadają do klawiatury, aby opisać swoje dokonania. Tym razem udało się nam nakłonić inżynierów-praktyków z Automatic Systems Engineering, aby przedstawili swoje najciekawsze wdrożenia.

Od 2006 roku firma ASE wydaje Magazyn Ex, który zdobył sobie bardzo liczne grono Czytelników poszukujących aktualnej, stojącej na najwyższym poziomie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Biuletyn Techniczny to zupełnie inna propozycja pisma – zarówno w treści, jak i szacie graficznej. Chcemy nim zainteresować tych inżynierów, którym bardziej potrzebny jest pomysł i inspiracja niż norma, przepis lub teoria.

W pierwszym wydaniu Biuletynu Technicznego zamieszczamy opisy nietypowych i trudnych realizacji, w których praktycznie zastosowano wiedzę inżynierską. Uzupełniamy treść tego numeru o informację o nowych urządzeniach i systemach oraz innowacyjnych działaniach wdrażanych w takich dziedzinach, jak elektrotechnika Ex, automatyka, systemy grzewcze, a także ekspertyzy i szkolenia.

Chcemy, aby Biuletyn Techniczny ukazywał się naprzemiennie z Magazynem Ex w dotychczasowym kształcie, a więc co pół roku.

Mamy nadzieję, że zaakceptujecie, drodzy Czytelnicy, nasz pomysł.

Zapraszamy do lektury.

Grzegorz Kulczykowski

Redaktor prowadzący Biuletynu Technicznego

Adres redakcji

80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6

tel.: 58 520 77 39

redakcja@biuletyntechniczny.com.pl

Zespół redakcyjny

Grzegorz Kulczykowski – Redaktor naczelny

Małgorzata Chmielewska

Redaktorzy merytoryczni

Grzegorz Czesnowski – Elektrotechnika Ex

Łukasz Żyliński – Elektrotechnika Ex

Jarosław Wojtak – Automatyka przemysłowa

Rafał Frączek – Ekspertyzy i szkolenia

Tomasz Dudek – Elektryczne systemy grzewcze

Redakcja plastyczna

Maria Jachowicz

Projekt graficzny
Przygotowanie DTP

21 Grafik Anna Tybel

506 122 802

studio@21grafik.pl